Translations of this page:

Wiki Syntax

DokuWiki podporuje jednoduchý jazyk tak, aby datové soubory byly čitelné a co nejpřehlednější. Na této stránce najdete komletní popis syntaxe, kterou můžete použít při editaci stránek. Zdrojový text této stránky jednoduše zobrazíte kliknutním na tlačítko Upravit stránku na začátku nebo na konci stránky. Chcete-li něco vyzkoušet, použijte pískoviště. Jednodušší prvky jsou přístupné také pomocí tlačítek.

Základní formatování textu

DokuWiki podporuje tučné písmo, kurzivu, podtržené and neproporcionální texty. Všechny můžete samozřejmě kombinovat.

DokuWiki podporuje **tučné** písmo, //kurzivu//, __podtržené__ and ''neproporcionální'' texty. 
Všechny můžete samozřejmě **__//''kombinovat''//__**. 

Můžete rovněž používat dolní index i horní index.

Můžete rovněž používat <sub>dolní index</sub> i <sup>horní index</sup>. 

Nějaký text lze označit jako smazaný.

Nějaký text lze označit jako <del>smazaný</del>. 

Odstavce se oddělují pomocí prázdných řádků. Pokud chcete zalomit řádek bez nového odstavce, použijte dvě zpětná lomítka následovaná bílými znaky nebo koncem řádku.

Toto je nějaký text se zalomením řádků
Všimněte si,
že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,
nebo pokud následují
bílé znaky \\toto se stane bez nich.

Toto je nějaký text se zalomením řádků\\ Všimněte si, 
že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku, 
nebo pokud následují\\bílé znaky \\toto se stane bez nich. 

Ruční zalomení řádku používejte uvážlivě jen tam, kde je to opravdu nutné.

Odkazy

DokuWiki podporuje mnoho různých způsobů, jak vytvářet odkazy.

Externí

Externí odkazy jsou rozpoznávány automagicky: http://www.google.com nebo jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů: Tento odkaz ukazuje na google. Mailové adresy jako andi@splitbrain.org rovněž fungují.

Externí odkazy jsou rozpoznávány automagicky: http://www.google.com nebo 
jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů: 
[[http://www.google.com|Tento odkaz ukazuje na google]]. Mailové adresy 
jako <andi@splitbrain.org> rovněž fungují. 

Interní

Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte název stránky (wiki stránka) a případně i jiný popisek stránky. Názvy wiki stránek jsou převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny.

Interní odkazy se vytváří pomocí hranatých závorek. Vložíte 
[[doku>wiki:pagename|název stránky]] ([[wiki stránka]]) a případně 
[[wiki stránka|jiný popisek stránky]]. Názvy wiki stránek jsou 
převedeny automaticky na malá písmena. Speciální znaky nejsou povoleny. 

Můžete používat jmenné prostory pomocí dvojtečky v názvu stránky.

Můžete používat [[doku>wiki:namespaces|jmenné prostory]] pomocí dvojtečky v názvu stránky. 

Pro další informace o jmenných prostorech se podívejte do jejich dokumentace.

Odkazování na určitou sekci je rovněž možné. Jednoduše do odkazu přidáte za název stránky mřížku # a název sekce (podobně jako v HTML). Tento odkaz vede na sekci o interních odkazech.

Tento odkaz vede na [[syntax#interni|sekci o interních odkazech]]. 

Poznámky:

 • Odkazy na existující stránky jsou ostylovány jinak než odkazy na neexistujicí.
 • DokuWiki ve výchozím nastavení nepoužívá CamelCase k automatickému vytváření odkazů, ale tuto funkci je možné zapnout v souboru s nastavením. Rada: Pokud je slovo DokuWiki odkazem, je CamelCase zapnut.
 • Jakmile se změní název sekce, změní se pochopitelně i odkaz na tuto sekci. Tudíž na odkazování mezi sekcemi nespoléhejte až příliš.

Interwiki

DokuWiki podporuje Interwiki odkazy. Jedná se o rychlé odkazy mezi různými wiki. Například tento odkaz směřuje na stránku o wiki na Wikipedii: Wiki.

DokuWiki podporuje [[doku>wiki:interwiki|Interwiki]] odkazy. Jedná se o 
rychlé odkazy mezi různými wiki. Například tento odkaz směřuje na stránku 
o wiki na Wikipedii: [[wp>Wiki]]. 

Bla bla

Sdílené složky ve Windows

Odkaz na sdílenou složku jako tento je rozpoznáván. Uvědomte si, že to je smysluplné pouze v homogenním prostředí, jako je intranet.

Odkaz na sdílenou složku jako [[\\server\disk|tento]] je rozpoznáván. 

Poznámky:

 • Přímé procházení sdílenými složkami funguje z bezpečnostních důvodů pouze ve výchozím nastavení Microsoft Internet Exploreru, a to ještě jen v "lokální zóně".
 • V Mozille a Firefoxu to lze zapnout pomocí volby security.checkloaduri, ale není to doporučeno.
 • Viz 151 pro více informací.

Obrázkové odkazy

Také je možno používat obrázek jako odkaz na jinou interní či externí stránky, a to zkombinováním syntaxe pro odkazy a obrázky (viz níže) například takto:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]] 

Poznámka: Formátování obrázku je jediná formátovací syntax, kterou lze použít uvnitř jména odkazu.

Je podporována kompletní syntax obrázků a odkazů včetně změny rozměrů, interních a externích obrázků a URL a interwiki odkazů.

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou 1) vložte do dvojitých závorek.

Poznámky pod čarou ((Toto je poznámka pod čarou)) vložte do dvojitých závorek. 

Sekce a nadpisy

Abyste mohli rozumně strukturovat obsah, můžete použít až pět různých úrovní nadpisů. Pokud máte ve stránce více než tři úrovně nadpisů, automaticky se vygeneruje tabulka s obsahem. Toto chování lze vypnout tak, že někam do dokumentu vložíte text ~~NOTOC~~.

Nadpis 3. úrovně

Nadpis 4. úrovně

Nadpis 5. úrovně
==== Nadpis 3. úrovně ==== 
=== Nadpis 4. úrovně === 
== Nadpis 5. úrovně == 

Pomocí čtyř nebo více pomlček vytvoříte vodorovnou čáru:


Obrázky a jiné soubory

Interní a externí obrázky můžete vkládat pomocí složených závorek. Volitelně jim můžete nastavit i rozměry.

Původní velikost

Zmenšeno na danou šířku

Zmenšeno na danou šířku i výšku

Externí obrázek se změněnými rozměry:

Původní velikost         {{wiki:dokuwiki-128.png}} 
Zmenšeno na danou šířku      {{wiki:dokuwiki-128.png?50}} 
Zmenšeno na danou šířku i výšku  {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}} 
Externí obrázek se změněnými rozměry: {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}} 

Zarovnání obrázku volíte mezerami napravo nebo nalevo.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}} 
{{wiki:dokuwiki-128.png }} 
{{ wiki:dokuwiki-128.png }} 

Samozřejmě můžete přidat také titulek, který se ve většině prohlížečů zobrazí jako vyskakovací bublina (tooltip).

Toto je titulek

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Toto je titulek}} 

Pokud zadáte název souboru (interního či externího), který nemá příponu jako obrázek (gif, jpeg, png), dostate místo toho obyčejný odkaz na soubor.

Viz výše pro odkazování obrázkem.

Seznamy

DokuWiki podporuje číslované i nečíslované seznamy. Položku seznamu vytvoříte odsazením textu o dvě mezery a použitím hvězdičky * pro nečíslované seznamy, resp. pomlčky - pro seznamy číslované.

 • Toto je seznam
 • Druhá položka
  • Můžete používat více úrovní
 • Další položka
 1. Další seznam, ale číslovaný
 2. Jiná položka
  1. Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně
 3. A je to!
 
 * Toto je seznam 
 * Druhá položka 
  * Můžete používat více úrovní 
 * Další položka 

 - Další seznam, ale číslovaný 
 - Jiná položka 
  - Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně 
 - A je to! 

Smajlíci

DokuWiki převede běžně používané smajlíky do jejich obrázkové podoby. Další smajlíky můžete vložit do adresáře smiley a nastavit v souboru conf/smileys.conf. Tady je přehled smajlíků, které DokuWiki standardně rozpoznává.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografie

DokuWiki umí převést některé obyčejné znaky na odpovídající typograficky správné entity. Zde je příklad rozpoznávaných znaků.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640x480 © ™ ®
"He thought 'It's a man's world'…"

 
-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r) 
"He thought 'It's a man's world'..." 

Poznámka: Tento převod lze vypnout v nastavení a v souboru s entitami.

Citace

Občas budete potřebovat označit nějaký text jako odpověď nebo komentář. Můžete využít následující syntaxe:

Myslím, že bychom to měli udělat. 
 
> Ne, neměli. 
 
>> Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli. 
 
> Fakt? 
 
>> Jistě! 
 
>>> No tak to teda uděláme! 

Myslím, že bychom to měli udělat.

Ne, neměli.
Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli.
Fakt?
Jistě!
No tak to teda uděláme!

Tabulky

DokuWiki podporuje jednoduchou syntaxi pro vytváření tabulek.

Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3
Řádek 1 Sloupec 1 Řádek 1 Sloupec 2 Řádek 1 Sloupec 3
Řádek 2 Sloupec 1 spojené sloupce (všimněte si dvou svislých čar)
Řádek 3 Sloupec 1 Řádek 2 Sloupec 2 Řádek 2 Sloupec 3

Normální řádky tabulky musí začínat a končit svislou čárou |, řádky v hlavičce stříškou ^.

^ Nadpis 1   ^ Nadpis 2    ^ Nadpis 3     ^ 
| Řádek 1 Sloupec 1  | Řádek 1 Sloupec 2   | Řádek 1 Sloupec 3    | 
| Řádek 2 Sloupec 1  | (všimněte si dvou svislých čar) || 
| Řádek 3 Sloupec 1  | Řádek 2 Sloupec 2   | Řádek 2 Sloupec 3    | 

Ponecháte-li buňky vodorovně vedle sebe úplně prázdné, spojí se jako v příkladu výše (colspan). Pozor, abyste měli vždy stejný počet oddělovačů buňek!

Svislé hlavičky tabulek jsou také možné.

Nadpis 1 Nadpis 2
Nadpis 3 Řádek 1 Sloupec 2 Řádek 1 Sloupec 3
Nadpis 4 buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery)
Nadpis 5 Řádek 2 Sloupec 2 Řádek 2 Sloupec 3

Jak vidíte, formátování buňky ovlivňuje oddělovač před buňkou:

|       ^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2     ^ 
^ Nadpis 3  | Řádek 1 Sloupec 2     | Řádek 1 Sloupec 3    | 
^ Nadpis 4  | buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery) |          | 
^ Nadpis 5  | Řádek 2 Sloupec 2     | Řádek 2 Sloupec 3    | 

Poznámka: Svislé spojování buňek (rowspan) není možné.

Obsah buňek můžete také zarovnat. Prostě přidejte alespoň dva bílé znaky na druhý konec textu: Přidejte dvě mezery nalevo pro zarovnání doprava, dvě mezery napravo pro zarovnání doleva nebo aspoň dvě mezery na oba konce pro zarovnání na střed.

Tabulka se zarovnáním
doprava na střed doleva
doleva doprava na střed
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

A takhle vypadá zdroják:

^      Tabulka se zarovnáním      ^^^ 
|     doprava|  na střed  |doleva     | 
|doleva     |     doprava|  na střed  | 
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 

Neparsované bloky

Do svých stránek můžete zahrnout i bloky, které nebudou interpretovány, když je odsadíte o alespoň dvě mezery (podobně jako v předchozích příkladech), nebo použitím tagů code či file.

 
Toto je již naformátovaný text, kde jsou všechny mezery zachovány: např. 
       <-takto 
 
Tohle je skoro to samé, jen to lze využít spíš, když chcete ukázat, že citujete nějaký soubor. 

Aby parser kompletně ignorovat nějaký text (tj. vůbec jej neformátoval), uzavřete danou oblast do tagů nowiki nebo jednoduše do dvojitých procent %%.

Toto je nějaký text obsahující URL jako: http://www.splitbrain.org a **formátování**, ale parser s ním vůbec nic neudělá.

Podívejte se na zdrojový text této stránky, jak se neparsované bloky používají.

Zvýrazňování syntaxe

DokuWiki umí zvýrazňovat a obarvovat zdrojové kódy, aby se daly lépe číst. Používá přitom GeSHi Generic Syntax Highlighter. Díky tomu DokuWiki podporuje všechny jazyky, které umí zvýrazňovat GeSHi. Syntax je stejná jako v bloku kódu v minulé sekci, jen se tentokrát dovnitř tagu vloží název jazyka. Např. <code java>.

/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that 
 * simply displays "Hello World!" to the standard output. 
 */ 
class HelloWorldApp { 
  public static void main(String[] args) { 
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string. 
  } 
}

Následující názvy jazyků jsou aktuálně rozpoznávány: actionscript-french, actionscript, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, cpp-qt, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml, xpp, z80

Agregace RSS/ATOM kanálů

DokuWiki je schopna integrovat data z externích XML kanálů. Pro jejich parsování se využívá SimplePie. Všechny formáty, kterým rozumí SimplePie, lze tudíž použít v DokuWiki. Jak bude výsledný výpis vypadat, můžete ovlivnit několika dalšími paremetry (oddělenými mezerami):

Parameter Popis
jakékoliv číslo maximální počet položek, které se zobrazí, standardně 8
reverse obrácené pořadí - zobrazí poslední položku v kanálu nejdřív
author ukáže jména autorů
date ukáže data položek
description ukáže popisy položek. Pokud je HTML vynuto, všechny tagy se ořežou.
n[dhm] obnovovací perioda, kde d=dny, h=hodiny, m=minuty. (např. 12h = 12 hodin).

Obnovovací perioda je standardně nastavena na 4 hodiny. Jakákoliv hodnota menší než 10 minut bude chápána jako právě 10 minut. DokuWiki se obecně snaží poskytnout cachovanou verzi stránky, což je očividně nevhodné, obsahuje-li stránka dynamický externí obsah. Tento parametr říká DokuWiki, aby znovu zpracovala danou stránku, pokud od posledního zpracování uběhlo více času, než je obnovovací perioda.

Příklad:

{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }} 

Vkládání HTML a PHP

Čistý HTML či PHP kód můžete do svých dokumentů začlenit pomocí tagů html resp. php takto:

 
<html> 
Toto je nějaké <font color="red" size="+1">HTML</font> 
</html> 
 
Toto je nějaké <font color="red" size="+1">HTML</font> 
 
<php> 
echo 'Logo generované pomocí PHP:'; 
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />'; 
</php> 
 
echo 'Logo generované pomocí PHP:'; 
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />'; 

Poznámka: Vkládání HTML a PHP je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud je právě vypnuto, HTML či PHP kód se místo vykonání zobrazí jako obyčejný text.

Syntax pluginy

Syntax DokuWiki lze rozšířit pomocí pluginů. Jak se nainstalované pluginy používají, je popsáno na příslušné stránce o každém pluginu. Následující syntax pluginy jsou k dispozici v této konkrétní instalaci DokuWiki:1) Toto je poznámka pod čarou
 
cs/wiki/syntax.txt · Last modified: 2007/10/03 19:20 by Mnemonic
Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki